Zoek tickets op

Ticketsplus en jouw privacy
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Ticketsplus. Wij vinden het belangrijk dat voor jou duidelijk is hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

In dit privacy statement worden bepaalde woorden gebruikt die nadere verklaring vragen. Hieronder lees je wat wij met deze woorden bedoelen:
• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en adres, maar ook jouw e-mail.
• Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Ticketsplus B.V.
Almijstraat 14
Oisterwijk
T: +31 (0)76 5141242
E: info@ticketsplus.nl
I: www.ticketsplus.nl
KvK: 20122443

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Ticketsplus verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• E-mail
• Telefoonnummer
• Adres
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Geslacht
• IBAN

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering en betaling;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de met jou gesloten of te sluiten overeenkomst van opdracht en zullen jouw gegevens niet voor andere doelen gebruiken.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen. Dit doen wij uiteraard niet zonder goede reden. Voor sommige werkzaamheden schakelen wij namelijk derde partijen in. Denk hierbij aan de levering van het door jou bestelde product. Wij maken alleen gebruik van derde partijen die passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij mogen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten. Om dat te borgen, sluiten wij verwerkersovereenkomsten met deze partijen.

Ticketsplus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ticketsplus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Ticketsplus voor de voornoemde doeleinden:
• Host provider Amazon: Voor een goede online dienstverlening.
• Adyen: Voor het verwerken van jouw betalingen.
• Google Analytics: Ten behoeve van marketing & management informatie

Inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ticketsplus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@ticketsplus.nl.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren.

We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals eerder omschreven, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Ticketsplus heeft privacy hoog in het vaandel staan en neemt het beschermen van jouw gegevens serieus. Ticketsplus heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen er voor dat alleen die medewerkers jouw persoonsgegevens verwerken die dit vanwege hun functie moeten doen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ticketsplus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wijziging privacy statement
We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan de Privacy Statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Je treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy Statement onderaan onze website aan. De laatste wijziging was op 07-01-2019.


> Breng me terug naar de homepage

Ticketsplus en jouw privacy
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Ticketsplus. Wij vinden het belangrijk dat voor jou duidelijk is hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

In dit privacy statement worden bepaalde woorden gebruikt die nadere verklaring vragen. Hieronder lees je wat wij met deze woorden bedoelen:
• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en adres, maar ook jouw e-mail.
• Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Ticketsplus B.V.
Almijstraat 14
Oisterwijk
T: +31 (0)76 5141242
E: info@ticketsplus.nl
I: www.ticketsplus.nl
KvK: 20122443

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Ticketsplus verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• E-mail
• Telefoonnummer
• Adres
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Geslacht
• IBAN

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering en betaling;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de met jou gesloten of te sluiten overeenkomst van opdracht en zullen jouw gegevens niet voor andere doelen gebruiken.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen. Dit doen wij uiteraard niet zonder goede reden. Voor sommige werkzaamheden schakelen wij namelijk derde partijen in. Denk hierbij aan de levering van het door jou bestelde product. Wij maken alleen gebruik van derde partijen die passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij mogen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten. Om dat te borgen, sluiten wij verwerkersovereenkomsten met deze partijen.

Ticketsplus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ticketsplus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Ticketsplus voor de voornoemde doeleinden:
• Host provider Amazon: Voor een goede online dienstverlening.
• Adyen: Voor het verwerken van jouw betalingen.
• Google Analytics: Ten behoeve van marketing & management informatie

Inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ticketsplus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@ticketsplus.nl.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren.

We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals eerder omschreven, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Ticketsplus heeft privacy hoog in het vaandel staan en neemt het beschermen van jouw gegevens serieus. Ticketsplus heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen er voor dat alleen die medewerkers jouw persoonsgegevens verwerken die dit vanwege hun functie moeten doen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ticketsplus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wijziging privacy statement
We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan de Privacy Statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Je treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy Statement onderaan onze website aan. De laatste wijziging was op 07-01-2019.


> Breng me terug naar de homepage